Vertrouwenspersoon voor uw organisatie

  Mijn naam is Gerard Dijkstra en ik ben werkzaam als geregistreerde en gecertificeerde externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit.

  Ik ben vertrouwenspersoon geworden omdat ik het erg belangrijk vind dat medewerkers in een veilige omgeving werkzaam zijn. Het komt te vaak voor dat medewerkers vanwege ongewenste omgangsvormen negatieve gevolgen op hun werk en in hun privé- leven ondervinden. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in psychosomatische klachten, wantrouwen in de relationele sfeer, daling arbeidssatisfactie, verzuim en uitstroom.

  In de Arbowet staat hierover vermeld dat de werkgever binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid voert dat gericht is op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder het begrip PSA vallen ook ongewenste omgangsvormen en wordt verstaan: (seksuele) intimidatie, pesten, treiteren, agressie, geweld en discriminatie.

  Als vertrouwenspersoon integriteit ben ik voor medewerkers het aanspreekpunt bij integriteitsschendingen, (vermoeden) van misstanden en onregelmatigheden. Binnen 24 uur zal worden gereageerd op een melding. Zo nodig vindt binnen twee dagen na het eerste contact een persoonlijk gesprek plaats.

  De onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon is voor medewerkers belangrijk. Dit betekent dat ik vertrouwelijk omga met de informatie van de medewerkers en dat ik een geheimhoudingsplicht heb. Indien gewenst kan ook de vrouwelijke vertrouwenspersoon van Buro Konfidi worden benaderd.

  Mijn contactgegevens vind u hiernaast.

  Deel op Social Media

  Contactgegevens

  Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
  Steenmarter 8
  7325AZ Apeldoorn
  T: 0655183368
  E: info@konfidi.nl
  W: www.konfidivertrouwenspersonen.nl

  Openingstijden

  Maandag24 uur per dag
  Dinsdag24 uur per dag
  Woensdag24 uur per dag
  Donderdag24 uur per dag
  Vrijdag24 uur per dag
  Zaterdag24 uur per dag
  • banner 1
  • banner 2

  • banner 1
  • banner 2

  • banner 3
  • banner 4


  DE REFORMATORISCHE STARTPAGINA

  RefoPortaal.nl biedt bedrijven en organisaties een digitale ontmoetingsplaats met een groot bereik voor voornamelijk de Reformatorisch- christelijke achterban. RefoPortaal voorziet in de behoefte elkaar te vinden en kennis te nemen van producten en diensten. Maar dat niet alleen. RefoPortaal.nl biedt eveneens een plaats voor jongeren, onderwijs, muziek, recreatie, zorg, media, nieuws, activiteitenagenda, kerkplein en een banenmarkt. Inmiddels zijn een kleine 3.000 bedrijven en organisaties op onze site vertegenwoordigd.

  CONTACT

  RefoPortaal
  Dronensingel 3D
  2411 GT Bodegraven

  T 06 – 53 10 66 26
  E info@refoportaal.nl