Stichting Jemima

  HOE IS JEMIMA ONTSTAAN?
  Meer dan 35 jaar geleden vertrokken Ed en Heleen Vollbehr naar de Westelijke Jordaanoever om blinde kinderen te helpen.

  Na aankomst kwamen zij erachter dat er al vele organisaties waren om blinden te helpen, maar dat niemand zich bezighield met kinderen met een verstandelijke (meervoudige) handicap. Het echtpaar besloot een aantal in de steek gelaten, gehandicapte kinderen in huis te nemen. In 1982 beginnen Ed en Heleen Vollbehr op verzoek van de Israëlische regering met de opbouw van een tehuis voor Arabische kinderen met een handicap in Bethlehem.

  Twee jaren later, in 1984, is in Nederland de Stichting Jemima opgericht om het werk van Ed en Heleen te ondersteunen. Tussen 1985 en 1987 werd het eerste tehuis gebouwd met de opbrengst van de EO-actie "In Bethlehem staat een huis".

  Het aantal kinderen groeide en daarmee de omvang van de taken. Bovendien ontwikkelden de bewoners zich en werden Ed en Heleen ouder. De door Jemima verleende hulp werd professioneler en specialistischer. Hierdoor ontstond de noodzaak de huisvesting uit te breiden. Met een actie van EO-Metterdaad kwam het Helena-gebouw, genoemd naar de in 1998 overleden oprichtster Heleen Vollbehr tot stand. Met financiële steun vanuit de achterban (donateurs en gulle gevers) is het Helena-gebouw medio 2003 volledig voltooid en in september 2003 in gebruik genomen.

  Na het vertrek van oprichter Ed is Jemima meerdere jaren aangestuurd door verschillende managers uit Nederland, die daarbij werden bijgestaan door de leden van het management team. Sinds februari 2011 wordt Jemima aangestuurd door een volledig lokaal management team. Zij ontvangen ondersteuning van een staf functionaris inhoudelijke zaken.

  Visie
  Liefde en zorg voor de zwakkeren in de samenleving is onze christelijke opdracht. Jezus’ woorden in Mattheus 25: 34-40 motiveren alle betrokkenen bij Jemima: “Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”

  Missie
  Jemima is een organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op de Westbank. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland, waaronder Nederland.

  Barmhartigheid en ontwikkeling zijn de speerpunten in de zorg. Vanuit een warme en veilige omgeving worden de bewoners gestimuleerd om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het ritme en de leermomenten uit het dagelijks leven zijn hulpmiddelen om zorg, therapie en ervaringsleren te integreren.

  Jemima biedt drie soorten zorg:
  -   Woon-zorg in verschillende woongroepen.
  -   Dagbesteding voor bewoners van de woongroepen en voor nog thuiswonende kinderen.
  -   Thuis ondersteuning voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen en voor hun families.

  Ontplooiing
  Iedereen heeft van God zijn eigen gaven gekregen, ook als tegelijk sprake is van beperking. Ondanks die beperkingen is het altijd mogelijk om te kijken naar en in te spelen op de mogelijkheden die iedereen (toch) heeft. Alle zorgsoorten in Jemima zoeken naar optimale ontplooiing en naar de ontwikkeling van ieders talenten. Vanuit een veilige omgeving, waarin iedereen geaccepteerd wordt zoals hij of zij is, wordt gewerkt met plannen en doelen om ontwikkeling te bevorderen.

  Multidisciplinair
  In de woon-zorg, dagbesteding en thuisondersteuning werken lokale werkers en enkele buitenlandse vrijwilligers. De fysiotherapeut en ergotherapeut werken met hen samen, zodat oefeningen kunnen integreren in het dagelijks leven. De werkers op de dagbesteding zijn getraind door een logopediste om de taal- en spraakontwikkeling te bevorderen. Mond- en taalgroepjes worden structureel aangeboden op de dagbesteding en de oefeningen vinden ook hun plek binnen de thuisbegeleiding.

  Plezier
  Kinderen, maar ook volwassenen, leren sneller en beter als ze ergens vreugde en plezier aan beleven. Samen genieten is dan ook het motto als er gewerkt wordt aan doelen. In de dagbesteding helpen thematische activiteiten om leren plezierig te maken. Spelenderwijs werken kinderen aan de ontwikkeling van hun cognitieve, sociale, communicatieve en huishoudelijke vaardigheden. Vrijetijdsbesteding in de woongroepen biedt dezelfde mogelijkheden.

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de contactgegevens hiernaast.

  Deel op Social Media

  Contactgegevens

  Stichting Jemima
  Binnenhof 40
  7642GW Wierden
  T: (0)546 - 433 013 / (0)6 15 020 333
  E: info@jemima.nl
  W: www.jemima.nl

  Openingstijden

  • banner 1
  • banner 2

  • banner 1
  • banner 2

  • banner 3
  • banner 4


  DE REFORMATORISCHE STARTPAGINA

  RefoPortaal.nl biedt bedrijven en organisaties een digitale ontmoetingsplaats met een groot bereik voor voornamelijk de Reformatorisch- christelijke achterban. RefoPortaal voorziet in de behoefte elkaar te vinden en kennis te nemen van producten en diensten. Maar dat niet alleen. RefoPortaal.nl biedt eveneens een plaats voor jongeren, onderwijs, muziek, recreatie, zorg, media, nieuws, activiteitenagenda, kerkplein en een banenmarkt. Inmiddels zijn een kleine 3.000 bedrijven en organisaties op onze site vertegenwoordigd.

  CONTACT

  RefoPortaal
  Dronensingel 3D
  2411 GT Bodegraven

  T 06 – 53 10 66 26
  E info@refoportaal.nl