Stichting De Tabernakel

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Onze doelstelling is jongeren en ouderen bekend te maken met geschriften van predikanten uit vroegere tijden, die rijke vrucht mochten dragen. Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag.


GESCHIEDENIS
Voor Klaas Jelle Kaptein, afkomstig uit de oud-gereformeerde gemeente van Urk, was het niet voldoende dat zijn hongerige ziel in de preken van Engelse en Schotse oudvaders voedsel vond. Hij wilde ook anderen die kost aanreiken. In zijn vriend Jan Kramer vond hij een bondgenoot. Samen zijn ze deze oude preken in herschreven vorm uit gaan geven. Later werd meer op zoek gegaan naar het - vaak anderstalige - origineel. De preken werden vertaald en daarna verspreid onder vrienden en bekenden. Al snel werden ze ook buiten Urk gelezen en in 1998 was Stichting De Tabernakel een feit.

Nadat Kaptein Urk had verlaten, is het werk door Jan Kramer voortgezet. Hij werd gedreven door een sterk verlangen om het Woord door te geven aan de hand van deze preken uit het verleden. Een belangrijke drijfveer voor hem waren de vele vragen die vooral onder de jeugd leven. Jongeren hebben behoefte aan een heldere verkondiging, een radicale boodschap. De preken zijn eenvoudig en voor een breed publiek toegankelijk. De boekjes mogen onder Gods zorg tot zegen en troost voor hun lezers zijn.

Nadat Cees van Breugel jarenlang voorzitter is geweest, was Wim Hasselman interim-voorzitter totdat onze huidige voorzitter Jan de Wit het bestuur kwam versterken.
 
Klaas Jelle Kaptein is inmiddels ds. K.J. Kaptein, Jan Kramer is werkzaam op een andere plaats in Gods Koninkrijk. Maar ook nu is en blijft het het hartelijk verlangen om door het werk van Stichting De Tabernakel zielen te winnen voor Christus: de Weg, de Waarheid en het Leven.
 
U leest meer over de geschiedenis van Stichting De Tabernakel in de artikelen op de pagina 'In de media'.

Deel op Social Media

Contactgegevens

Stichting De Tabernakel
Vendelseweg 16
3905LD Veenendaal
T: 030-6376181
E: info@tabernakel.nl
W: www.tabernakel.nl

Openingstijden

  • banner 1
  • banner 2

  • banner 1
  • banner 2

  • banner 1
  • banner 2

  • banner 3
  • banner 4

  • banner 3
  • banner 4


DE REFORMATORISCHE STARTPAGINA

RefoPortaal.nl biedt bedrijven en organisaties een digitale ontmoetingsplaats met een groot bereik voor voornamelijk de Reformatorisch- christelijke achterban. RefoPortaal voorziet in de behoefte elkaar te vinden en kennis te nemen van producten en diensten. Maar dat niet alleen. RefoPortaal.nl biedt eveneens een plaats voor jongeren, onderwijs, muziek, recreatie, zorg, media, nieuws, activiteitenagenda, kerkplein en een banenmarkt. Inmiddels zijn een kleine 3.000 bedrijven en organisaties op onze site vertegenwoordigd.

CONTACT

RefoPortaal
Dronensingel 3D
2411 GT Bodegraven

T 06 – 53 10 66 26
E info@refoportaal.nl