Leven voor God -4-

  15 september 2018 | in Algemeen

   

  Pas op dat het je weer niet gemakzuchtig maakt, want dezelfde Paulus spreekt er over dat je moet lopen om de eerste prijs te halen.

  Dan een tekst uit Romeinen 9 vers 30 waar we lezen waar het bij de Israëlieten fout ging: ‘Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet.’

  Yes we can!!!

  Israël heeft de gerechtigheid niet verkregen omdat zij die niet uit het geloof zochten, maar uit de werken.

  ‘zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.’ ‘

  Die in Hem gelooft…’: Het is Jezus en Jezus alleen. Dat is een hele klus om op Hem je geloof te bouwen. We willen op Hem wel ons geloof bouwen, maar dan moeten we wel de bijbel lezen, dan moeten we wel bidden, dan moeten we wel actief zijn, dan moeten we wel getuigen, dan moeten we… en vul verder zelf maar in. Moeten, moeten, moeten…

  ‘Nee’, zegt God. Natuurlijk, in je bijbel lezen, bidden en ander zaken kenmerken een gelovige wel, maar dat is geen toevoeging aan je behoud! Dat is het gevolg van het feit dat Jezus Christus in je woont!

  Dat kan heel dicht bij elkaar liggen En je vergis je voortdurend. We zullen ons leven lang moeten leren: Jezus en Hij alleen… Kijk maar uit met je kapsones… Hij is het alleen.. Alles wat de Vader doet, doet Hij voor Zijn Zoon. Natuurlijk ben je daarbij betrokken. Hij schakelt je in. Maar nodig heeft Hij je niet. Dat streelt je ego natuurlijk niet en is niet lekker om te horen…

  Ik hoop dat er geen mensen zijn die dit stukje lezen en denken dat God hen nodig heeft. Alsof God niet de Almachtige zou zijn. Alsof God van iemand, van welk mens dan ook ooit afhankelijk zou zijn.

  Wanneer je denkt: ‘Ik ben nodig voor God’, dan raad ik je aan om eens een poosje te gaan wandelen en te zeggen: ‘Heere het zit er zo diep in mij, dat ik denk dat U mij nodig heeft, en Cees van der Vlist zegt dat het niet goed is… Dan kan God je door Zijn Geest en Zijn genade laten zien dat Hij je niet nodig heeft. Dat is zo’n bevrijding… Het is Jezus en Jezus alleen. Niet meer ik, maar Christus, leeft in je. God zegt: ‘Ik zal Mijn eer aan geen ander geven’. Een andere tekst: ‘Wie roemt, roeme in de Heere.’ Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb je van je God genoten. Dat is misschien wel voor God de grootste hobbel. Als je daarvan zou kunnen spreken. God zou misschien wel veel meer door uw leven kunnen doen, wanneer Hij je zou kunnen afhelpen van de gedachte: ‘Ik heb dit voor God gedaan.’ Dat is een rem voor God om met je verder te kunnen.

  Hij zoekt immers de eer van Zijn Zoon.

   

  Deel op Social Media


  • banner 1
  • banner 2

  • banner 1
  • banner 2

  • banner 1
  • banner 2

  • banner 3
  • banner 4

  • banner 3
  • banner 4

  • banner 3

  DE REFORMATORISCHE STARTPAGINA

  RefoPortaal.nl biedt bedrijven en organisaties een digitale ontmoetingsplaats met een groot bereik voor voornamelijk de Reformatorisch- christelijke achterban. RefoPortaal voorziet in de behoefte elkaar te vinden en kennis te nemen van producten en diensten. Maar dat niet alleen. RefoPortaal.nl biedt eveneens een plaats voor jongeren, onderwijs, muziek, recreatie, zorg, media, nieuws, activiteitenagenda, kerkplein en een banenmarkt. Inmiddels zijn een kleine 3.000 bedrijven en organisaties op onze site vertegenwoordigd.

  CONTACT

  RefoPortaal
  Dronensingel 3D
  2411 GT Bodegraven

  T 06 – 53 10 66 26
  E info@refoportaal.nl