Privacybeleid

In aanmerking nemende:
RefoPortaal is een handelsnaam van Watersnip Beheer B.V.

Voor RefoPortaal is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens van haar klanten worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt RefoPortaal zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stelt.

Het doel van deze Privacyverklaring is om de klant te informeren over de manier waarop RefoPortaal gebruik maakt van de persoonsgegevens die over haar klanten worden verzameld op of via deze website en hoe de klant deze gegevens kan wijzigen of laten verwijderen. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van derde partijen.

Artikel 1 Verwerking Persoonsgegevens
Met het gebruik (willen) maken van de diensten van RefoPortaal, de koop van een tegoedbon en/of de acceptatie van de gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring door het actief aanvinken van het vakje dat daarvoor is opgenomen (opt-in), gaat de koper er uitdrukkelijk mee akkoord dat RefoPortaal zijn / haar persoonsgegevens gebruikt en verwerkt op de in dit document aangegeven manier en aangegeven doeleinden. Indien (aanvullende) toestemming van de klant vereist is voor het hiervoor bedoelde gebruik en de genoemde verwerking, bijvoorbeeld omdat zijn e-mailadres door de partner gebruikt moet worden voor de uitvoering van de koop van de deal, wordt daar apart door RefoPortaal om gevraagd.

De klant kan zijn / haar toestemming op ieder moment zonder opgave van reden herroepen, door een email te sturen naar contact@refoportaal.nl.

Als de klant jonger dan 16 jaar is en gebruik wil maken van één of meer van de diensten van RefoPortaal, waarbij RefoPortaal de toestemming vraagt voor de verwerking van die persoonsgegevens, is de toestemming van de ouders van de klant nodig. In dat geval staat de klant er voor in dat zijn / haar ouders die toestemming geven c.q. hebben gegeven.

Artikel 2 Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden
Uitgangspunt is dat RefoPortaal géén persoonsgegevens aan derden verstrekt. Daarop wordt alleen een uitzondering gemaakt als dit noodzakelijk is in specifieke gevallen. In dat geval wordt de bezoeker altijd om aanvullende toestemming gevraagd voor het éénmalig verstrekken van de genoemde persoonsgegevens.

Artikel 3 Soort persoonsgegevens
RefoPortaal verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de klant:

  • Geslacht
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Emailadres
  • IP-adres

Het IP-adres, en het geslacht gebruikt RefoPortaal in geanonimiseerde vorm voor het opstellen van anonieme statistieken en rapportages.
Alhoewel de klant aan de hand van deze anonieme gegevens op geen enkele manier herkenbaar of herleidbaar is, en er dan ook geen sprake (meer) is van de verwerking van persoonsgegevens, vindt RefoPortaal het zorgvuldig om dit 'anonieme' doeleinden te vermelden.

Artikel 4 Transparantie verwerking persoonsgegevens
RefoPortaal streeft ernaar volledig transparant te zijn in de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten en geeft steeds aan welke gegevens waarvoor worden verwerkt. Op elk moment kan de klant vragen of RefoPortaal gegevens van de klant verwerkt en inzage vragen in die gegevens en voor welk doel, en deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Hiertoe kan de klant een e-mail sturen met vermelding van zijn / haar naam en adres aan de helpdesk van RefoPortaal: contact@refoportaal.nl. Binnen 4 weken ontvangt de klant een reactie.

Artikel 5 Afmelding diensten RefoPortaal
De klant kan zich te allen tijde afmelden en uitschrijven voor de diensten van RefoPortaal door een e-mail te sturen naar: info@refoportaal.nl. RefoPortaal verwijdert de gegevens van de klant dan.

Artikel 6 Beveiliging gegevens
RefoPortaal maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Daarbij heeft RefoPortaal technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen.

Artikel 7 Bezoekgegevens
Op de website(s) van RefoPortaal worden ook algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat RefoPortaal haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Als RefoPortaal zulke gegevens vastlegt, zorgt RefoPortaal ervoor dat deze op geen enkele manier naar klanten herleidbaar zijn.

Artikel 8 Gebruik van cookies
RefoPortaal maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. De klant heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Artikel 10 Wijzigingen
RefoPortaal behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Indien een dergelijke wijziging een verzwaring of wijziging van de doeleinden inhoudt, waarvoor RefoPortaal persoonsgegevens verwerkt, dan wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld en vraagt RefoPortaal waar nodig, de aanvullende toestemming van de klant. Bij vragen over deze privacyverklaring, kan contact worden opgenomen via contact@refoportaal.nl of schriftelijk naar:

RefoPortaal.nl

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 5 februari 2013.DE REFORMATORISCHE STARTPAGINA

RefoPortaal.nl biedt bedrijven en organisaties een digitale ontmoetingsplaats met een groot bereik voor voornamelijk de Reformatorisch- christelijke achterban. RefoPortaal voorziet in de behoefte elkaar te vinden en kennis te nemen van producten en diensten. Maar dat niet alleen. RefoPortaal.nl biedt eveneens een plaats voor jongeren, onderwijs, muziek, recreatie, zorg, media, nieuws, activiteitenagenda, kerkplein en een banenmarkt. Inmiddels zijn een kleine 3.000 bedrijven en organisaties op onze site vertegenwoordigd.

CONTACT

RefoPortaal
De Spil 31
3774 SE  Kootwijkerbroek

T 0342 – 224 029
E info@refoportaal.nl